Добавки в храните


Натриев бензоат

Натриев бензоат
При производство на трушии за прекратяване на млечно-кисела ферм...

Винена киселина

Винена киселина
В хранително вкусовата промишленост като добавка в храната и ...