Камфоров спирт Купро 10%


Камфоров спирт Купро 10%

Камфоров спирт Купро 10%
Употребява се като ревулзивно средство при мускулни и ставни ...