За нас


„Купро-94“ ООД е иновативна, модерна и развиваща се динамично фармацевтична компания. Фирмата е създадена през 1994г. и за времето си се е утвърдила като една от най-добрите компании на българския пазар, в сферата на производство на качествени водно-спиртни лекарствени продукти.  Фирмата произвежда и козметични продукти, хранителни добавки  и добавки в храните, разпределени в отделни производствени помещения, оборудвани с модерни технологии и системи гарантиращи качеството на произвежданите лекарствени и козметични продукти, хранителни добавки и добавки в храните. В „Купро-94“ООД работи екип с дългогодишен опит в производството на лекарствени продукти, които гарантира каеството и безопасността им. Фирмата работи спазвайки изискванията на Добрата Производствена Практика (GMP) и в съответсвие с българското законодателство. „Купро-94“ООД е една от първите в България компаний, получили разрешение за производство в европейски формат, в съответсвие с изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в сила от 13.04.2007г. „Купро-94“ ООД е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и притежава сертификат за съответствие на системата си за управление на качеството на лекарствените продукти.

„Купро-94“ООД работи за нуждите на тези, които се нуждаят!