Вазелин Купро


Вазелин Купро

Вазелин Купро
Прилага се като омекотяващо средство на кожата. Използва се к...