Интересно и полезно


Знаете ли че за производството на тинктура мента се използва МЕНТА ПИПЕРИТНА, лютива мента  ( Mentha x piperita ). Многогодишно тревисто растение от сем.Устноцветни, с добре развити надземни  или подземни коренища. Стъблата са изправени, високи до 90-100см, силно разклонени, четириръбести. Листата са срещуположни, дълги 3-5 (до 8 см) и широки 1.5-3см, яйцевидно ланцетни до ланцетни, с къси дръжки, по ръба напилени. Сложното съцветие обикновено е класовидно, връхно, съставено от многобройни сбити прешлени. Чашката е дълга 2.5-4 mm, тръбеста, с власинки или гола.