Контакти


x

КУПРО 94 ООД

България, 5100 Горна Оряховица
ул. "Иван Момчилов" 2, п.к.56
тел.:0618/600 48; 0618/600 49; 0618/600 81
тел./факс: 0618 600 14
 

ХРИСТО ШАРАНКОВ


Управител
sharankov@kupro.bg

ЯВОР ШАРАНКОВ


Управител
sharankov@kupro.bg

АТАНАСКА МИРЧЕВА 

0618 /600 48/ 600 49
Главен Счетоводител
mircheva@kupro.bg

ДАНИЕЛА СТАНЧЕВА 

0885 262 311
Ръководител качество
d.stancheva@kupro.bg

НЕЛИ СТОЕВА

0889 431 401
Мениджър продажби
office@kupro.bg

ВАНЯ ПАПАЗОВА

0885 280 029
Мениджър продажби
office@kupro.bg

 

Форма за запитване