Производство


„Купро-94“ООД, Горна Оряховица произвежда лекарствени и козметични продукти, хранителни добавки и добавки в храните. Широката гама от производи на фирмата е с гарантирано качество и безопасност, произведени с модерни технологични системи, отговарящи на изискванията на добрата производствена практика. Фирмата разполага с отделни производствени зони, за различните си продукти. Специализирани лаборатории извършващи микробиологични и физико-химични изследвания на всички продукти, с което гарантира качеството на продуктите си.

„Купро-94“ ООД произвежда течни лекарствени продукти за вътрешно и външно приложение, растителни лекарствени продукти, полутвърди лекарствени форми за външно приложение и други нестерилни лекарствени продукти: прахове за кожа, за които притежава разрешения за употреба, издадени съгласно условията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

„Купро-94“ООД произвежда и козметични продукти за тялото в течна и полутвърда форма, отговарящи на действащото българско законодателство и с гарантирано качество.

„Купро-94“ООД изгради съвременен цех за производство на хранителни добавки и добавки в храните, с което разшири гамата си от продукти с гарантирана безопасност при употребата им. Хранителните добавки прооизвеждани от фирмата имат изключително освежаващ ефект при консумиране и благоприятстват за подържане на нормалният жизнен тонус на организма.