Етилов спирт Купро 70%


Етилов спирт Купро 70%

Етилов спирт Купро 70%
 За дезинфекция на кожата преди инжекции, хирургични инт...